90 dawek szczepionki do wyrzucenia. Kilka godzin leżały w recepcji

Dobrze, że do wyrzucenia. Ale zawsze zachodzi obawa, że ktoś będzie starał się za wszelką cenę i nie bacząc na konsekwencje, ukryć takie zdarzenie.